Kelurahan Sungai Pakning

LURAH : MUHAMMAD ABDITIANSYAH, SSTP, M.Si

                PENATA III/c

               

              

SEKRETARIS LURAH :

                                       

KASI TAPEM  : LIZAWATI, S.Ag

                           NIP. 19750323 200701 2 008

KASI KESOSBUD : NURLIATI

                                  NIP.19630731 198903 2 002

STAF  :  ZIKRI

              NIP.19800516 200901 1 005

              RIKA SRIWAHYUNI

              RAJA IWAN

              RAJA SURIYAN PARADISO

              ADNAN

              W. RUSLI

LUAS WILAYAH : 34.00 KM2

JUMLAH PENDUDUK : 4.003 JIWA

 • LAKI-LAKI : 2.132 JIWA

 • PEREMPUAN : 1009 JIWA

JUMLAH KEPALA KELUARGA : 1.265 KK

JUMLAH RT : 21

JUMLAH RW : 6

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA

 • ISLAM : 4.516

 1. LAKI-LAKI

 2. PEREMPUAN

 • KRISTEN :186

 1. LAKI-LAKI

 2. PEREMPUAN

 • KATOLIK : 31

 • BUDHA : 444

 1. LAKI-LAKI

 2. PEREMPUAN